Ασία – Οικονομία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το δόγμα των ελεύθερων αγορών αποτελεί ένα από τα μεγάλα «θύματα» της πανδημίας του κορωνοϊού, με τις κυβερνήσεις της Δύσης να ακολουθούν το παράδειγμα των ασιατικών οικονομιών, με το κράτος να αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο στην επιχειρηματική δραστηριότητα.