Εκδόσεις εντόκων γραμματίων/ ομολόγων

BUSINESS & FINANCE

Ο ΟΔΔΗΧ συνεχίζει να εκμεταλλεύεται το άκρως ευνοϊκό κλίμα για δανεισμό από τις αγορές με εκδόσεις βραχυπρόθεσμων τίτλων. Οι δημοπρασίες χαρακτηρίζονται από υψηλή ζήτηση και επιτόκια, που κινούνται σε αρνητικό έδαφος.  Σήμερα, Τρίτη, το ελληνικό δημόσιο άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να υποχωρεί ακόμη βαθύτερα σε αρνητικό έδαφος, στο -0,12% […]