Επιμελητήρια

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η έρευνα της Alco για λογαριασμό του ΕΒΕΑ αποτύπωσε με σαφήνεια τέσσερις βασικούς άξονες ερωτήσεων / συμπερασμάτων σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος που προκαλεί η πανδημία στις επιχειρήσεις, αλλά και σε σχέση με τις εκτιμήσεις τους για τα μέτρα στήριξης της πολιτείας


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τις ενστάσεις του στο νέο πτωχευτικό κώδικα εκφράζει ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επισημαίνοντας ότι για ακόμα μία φορά οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αντιμετωπίστηκαν ως πολίτες β΄ κατηγορίας.