Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΑΓΟΡΕΣ

Για τους επενδυτικούς κινδύνους σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες προειδοποιεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ζητά από το επενδυτικό κοινό να ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία πριν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση – προειδοποίηση αναφέρει τα εξής: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των επενδυτών, εφιστά στους επενδυτές την προσοχή σε περιπτώσεις ηλεκτρονικής […]