Παιδεία / Εκπαίδευση

φωτ. AΠΕ ΜΠΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευάτων Ν. Κεραμέως εισηγήθηκε τη διοργάνωση μιας πανευρωπαϊκής μαθητικής διαδικτυακής συνάντησης, προκειμένου μαθητές από όλη την Ευρώπη να μπορέσουν να ανταλλάξουν εμπειρίες και σκέψεις εν μέσω πανδημίας.


H ÅéäéêÞ Ìüíéìç ÅðéôñïðÞ Ðåñéöåñåéþí èá óõíåäñéÜóåé ìå èÝìá çìåñÞóéáò äéÜôáîçò:
Ç åðüìåíç ìÝñá óôçí ÐñùôïâÜèìéá, ÄåõôåñïâÜèìéá êáé óôçí ÅéäéêÞ Åêðáßäåõóç. Ïé ðñïêëÞóåéò ôùí äéáìåóïëáâçôéêþí øçöéáêþí åñãáëåßùí êáé ç ðñïóáñìïãÞ ôçò ó÷ïëéêÞò êïéíüôçôáò óôç ìåôá-êïñùíïúü  åðï÷Þ.
Ôá ìÝëç ôçò ÅðéôñïðÞò èá åíçìåñþóåé ç Õöõðïõñãüò Ðáéäåßáò êáé ÈñçóêåõìÜôùí, êõñßá Óïößá Æá÷áñÜêç
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προς το τέλος της εβδομάδας θα ληφθεί η απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων, όπως δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, παραπέμποντας στις σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών, αλλά και στο επόμενο βήμα, που αφορά την πολιτική απόφαση για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Φωτ. Unsplash (Lara Far)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Έπεσε» το πρωί το σύστημα της τηλεκπαίδευσης, μέσω του οποίου μαθητές στα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας πραγματοποιούν τα μαθήματά τους από σήμερα το πρωί λόγω του lockdown.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν ανοιχτά κατά το διάστημα των νέων περιορισμών, που τίθενται σε ισχύ σε όλη τη χώρα από αύριο, Σάββατο. Ωστόσο για την μετακίνηση των μαθητών στις σχολικές δομές και για την παραλαβή τους από αυτές θα απαιτείται σχετική βεβαίωση.  Τα σχολεία θα παραδώσουν […]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από τη Δευτέρα οι μαθητές των γυμνασίων και λυκείων της χώρας θα συνεχίσουν τα μαθήματά τους εξ αποστάσεως, αφού στο πλαίσιο των νέων περιορισμών για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η τηλεκπαίδευση θα είναι επίσης υποχρεωτική και στα φροντιστήρια. Οι διευθυντές των σχολείων καλούνται να εκπονήσουν τα […]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε ποια κριτήρια στηρίχθηκε η απόφαση να μείνουν ανοιχτές οι δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή νηπιαγωγεία και δημοτικά, όπως και τα ειδικά σχολεία όλων των βαθμίδων εξήγησαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Σημειώνεται ότι Γυμνάσια και Λύκεια κλείνουν, με τα μαθήματα να γίνονται εξ αποστάσεως.  Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι έχει γίνει […]

Φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε καθεστώς «τοπικού lockdown» μπαίνουν οι Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, από τις 6 το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2020 και για τις επόμενες 14 ημέρες, κατόπιν απόφασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρά τα αυστηρότερα μέτρα, τα σχολεία παραμένουν έως τώρα ανοικτά, καθώς ένα δεύτερο «λουκέτο» θα απέβαινε επιζήμιο για τους μαθητές, αλλά και για τη δυνατότητα των γονέων για εργασία.

φωτ. ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα σχολεία άνοιξαν για τι νέα χρονιά, έπειτα από τις σχετικές εισηγήσεις των λοιμωξιολόγων, που έκριναν ότι είναι ελάχιστες οι ενδείξεις ότι θα υπάρξει μετάδοση του ιού μεταξύ των μαθητών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει στρέψει ολοένα και περισσότερους στη διαδικτυακή εκπαίδευση, καθώς σχολεία και πανεπιστήμια κρατούν κλειστές τις αίθουσες, υπό τον φόβο της διασποράς της Covid-19. Έτσι, η SoftBank αποφάσισε να επενδύσει περίπου 215 εκατομμύρια δολάρια στη νορβηγική start-up Kahoot, η οποία ειδικεύεται στην e-εκπαίδευση. Άλλωστε, η ζήτηση για τη λεγόμενη «edtech», δηλαδή την […]