Πρωτογενές πλεόνασμα/ έλλειμμα


BUSINESS & FINANCE

Κόντρα στη δική του παρότρυνση να αποφύγουμε την απότομη δημοσιονομική προσαρμογή και να στοχεύσουμε σε πρωτογενές έλλειμμα τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ για το 2021, το ΔΝΤ υπολογίζει ότι θα μηδενίσουμε το έλλειμμα την επόμενη χρονιά και θα επιστρέψουμε σε πρωτογενή πλεονάσματα από το 2022.