Τηλεργασία


BUSINESS & FINANCE

Ως «απειλή» για τα δικαιώματά τους βλέπουν την πανδημία επτά στους δέκα εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας που διενήργησε η ALCO για λογαριασμό της ΓΣΕΕ.