Βιομηχανική παραγωγή

BUSINESS & FINANCE

Ήπια βελτίωση του οικονομικού κλίματος, ενίσχυση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία, αλλά και αισθητή κάμψη καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο καταγράφει το «Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία» που εκδίδει το ΙΟΒΕ.