Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων


Φωτ. Unsplash (Scott Graham)
BUSINESS & FINANCE

Ομάδα εργασίας για την παραγωγικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, συστάθηκε με απόφαση του γενικού γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο συνεργασίας και με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.