Υπουργείο Τουρισμού


BUSINESS & FINANCE

Τα μέτρα προστασίας και ανάκαμψης από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της 11ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού.